دختر 15+1 ساله

 
zirshalvari
Monday, July 28, 2003

راستي گفتن اگه به اينجا هم لينک بديم ۴۵ ميليون ميبريم! هان؟ يالا شما هم بدين...............هوييييييييييييييي..............


خيلي دلم ميخواد بيام اينجا بنويسم. ولي خب نميدونم از چي. بنويسم که پريروز رفتيم

شهر بازي رامون ندادن؟ بعد فکر ميکنم که خب ااينا به ملت چه مربوط. ندادن که ندادن.!

خواستم بنويسم که امروز واسه اولين بار کاراي خونه رو کردم , اصلا هم از کلاسم کم

نشد! ( آخه فکر ميکردم مثلا کاراي خونه رو انجام دادن بي کلاسيه ! ) بعد ديدم کردم که

کردم ! ملت چيکار کنن؟! هان؟ آدم بعده يه سال نوشتن هم کم مياره هم اينکه طرز

فکرش عوض ميشه. نه؟ دارم يه سري کاراي جديد ميکنم. خيلي به نفعمه تگه انجامش

بدم.... يوهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو


دختر 15 ساله


دوستان

سردبير خوردم 

فشار

خورشيد خانوم

زهرا

ساره خانوم

شادي خانوم

عمو حميد

آدمه نصفو نيمه

بوي بارون

اشکان ايزو 9002

سعيد ايزو 9002

فرهاد افتخاري 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?