دختر 15+1 ساله

 
zirshalvari
Thursday, July 24, 2003

الان اين فيلم ارباب حلقه ها رو داشتم ميديدم.. اه اه! اين فيلمه چطور جايزه اسكارو برده؟ صد رحمت به همين فيلماي روي پرده خودمون! ولي خداييش خيلي

خرجه اين فيلمه كرده بودنا. من فكر ميكنم از بس اين فيلمه پر خرج بوده داورا دلشون سوخته گفتن يه چيزي بهشون بديم گناه دارن و اينا..هان؟ راستي خيلي

خوب شد كه اين نوشه پايينيه سرخپوستي تايپ شد! خودم راضيم.! نوشتشو خوبه دارم وگرنه حيف ميشد. بعدا اگه وقت كردمو حوشله داشتم دوباره تايپش

ميكنم ! خلاصه دورانه خيلي بدي رو داشتم موقع اون نوشته پايينه ميگذروندم. هر چند كه الان گذشت و همش شد جزو خاطره هام..... هي... ولي بعضي چيزا

خيلي بهتر از اون چيزي كه فكر ميكني ميگذره. مگه نه؟ حتي اگه موضوع يه عمل جراحيه خيلي سخت و مهم رو عزيز ترين كست باشه.....

دختر 15 ساله


دوستان

سردبير خوردم 

فشار

خورشيد خانوم

زهرا

ساره خانوم

شادي خانوم

عمو حميد

آدمه نصفو نيمه

بوي بارون

اشکان ايزو 9002

سعيد ايزو 9002

فرهاد افتخاري 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?