دختر 15+1 ساله

 
zirshalvari
Tuesday, March 04, 2003

خيلي جالبه. مردم دارن دو هفته زودتر چهارشنبه سوري رو جشن ميگيرن..من كه اصلا نميتونم اينو قبول كنم. به اين ميگن سنت شكني. زدنه دو تا ترقه و از رو آتيش پريدن هيچ

ربطي به اين نداره كه محرم باشه يا نه.چهار شنبه سوري رو چهار شنبه ي آخر سال ميگن. نه به چهار شنبه دو هته مونده. اين ترقه هايي كه امروز ميزنن سوهان روح من شده.........

**********

من راي ندادم. چون نشستم فكر كردم ديدم ملت ما , يه مردمي هستن كه هميشه ميدونن چي نميخوان ! جاشم نميدونن چي ميخوان! مثلا ديدن حكومت شاهنشاهي رو نميخوان , قيام

كردن, تا يكي بهشون پيشنهاد جمهوري اسلامي رو داد قبول كردن ( بدون هيچ شناختي ) . جناح راست رو نميخواستن از جناح چپ هر آدم بي عرضه اي بود بهش راي دادن. حالا

من كه خودم ميدونم جمهوري اسلامي رو نميخوام , جاشم نميدونم چي ميخوام ! پس راي ندادم........

دختر 15 ساله


دوستان

سردبير خوردم 

فشار

خورشيد خانوم

زهرا

ساره خانوم

شادي خانوم

عمو حميد

آدمه نصفو نيمه

بوي بارون

اشکان ايزو 9002

سعيد ايزو 9002

فرهاد افتخاري 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?