دختر 15+1 ساله

 
zirshalvari
Saturday, December 07, 2002

نميدونم تازگيا قد من كوتاه شده يا آدما خيلي بلند شدن. آخه تو خيابون كه راه ميرم همش جلوم كمربند و شكم و اينجور چيزا ميينم. :) ديگه خيلي بلند بازي در آرم , ميشه گردن !
Friday, December 06, 2002

امروز تولد بريتني اسپيرز بوده. تو ماهواره ها چه خبرررر بود . . انگار بريتني چه خدمت بزرگي به جامعه ي بشريت كرده !! بيچاره شخصيتاي علميمون مثل دكتر مهندسا خيلي از

مردم نميشناسنشون حتي نميدونن كي ميميرن. حالا يه خواننده اومده زده تو پوز هر چي دكتر مهندسو خوانندس. ميگم چطوره منم از دكتر شدن صرف نظر بكنم برم خواننده شم؟ هان؟
Thursday, December 05, 2002

- ساعت چنده ؟

- يه ربع مونده تا بيفته !

خيلي مسخرست نه؟ سوال جواب بالا رو ميگم. . ديروز مجبور شدم از خونمون تا موسسه زبانم پياده برم. با دوستم بودم. بعد تو راه يه پسره ازم پرسيد ساعت چنده؟مونده بودم جواب

بدم يا ندم. ديدم خب شايد واقعا منظوري نداشته باشه , گفتم 4:30. اينو كه گفتم درست تا دم در موسسه دنبالمون راه افتاد.. تو موسسه اينو كه داشتم واسه يكي از دوستام تعريف

ميكردم گفت اين حرف ( يعني همين ساعت چنده ) يه رمزه. اگه بهشون جواب درست حسابي بدي راه ميفتن دنبالت اذيتت ميكنن. تو اين جور موقعها بايد بهشون بگي : يه ربع مونده تا

بيفته.......

******

حالا ساعت چنده؟
Tuesday, December 03, 2002

اگه عيباي آدمو خيلي گنده كنن , همه بهش ميخندن . , ولي خوبي ها رو هر چقدرم كه گنده كني , كسي بهش نمي خنده....
.......
چرا؟
Monday, December 02, 2002

Sunday, December 01, 2002

هوا سرده.. خودمو تبعيد كردم تو خونه.. آخه خيلي بيريخت شدم.ديروز 3 تا آمپول زدم.رنگم پريده.. عينه روح.. ..... هوا سرده... دلم ميخواد بيرون باشم.. ولي

خودمو زنداني كردم.... آخه الان يه هفتس كه نرفتم حموم.. مامانم نميذاره. ميگه مريضيت بدتر ميشه.. مامان بابام رفتن بيرون.. نرفتم باهاشون.. اينقدر بيريخت شدم با

آرايشم پوشيده نميشه.. آنتي بيوتيك خيلي آدمو زشت ميكنه....

دختر 15 ساله


دوستان

سردبير خوردم 

فشار

خورشيد خانوم

زهرا

ساره خانوم

شادي خانوم

عمو حميد

آدمه نصفو نيمه

بوي بارون

اشکان ايزو 9002

سعيد ايزو 9002

فرهاد افتخاري 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?